index

Old Dartechs & Wilmingtonians Cricket Club

Founded 1961

 


Fixtures 2011


24/04/2011 v Horsmondon

01/05/2011 v Brighton Exiles

08/05/2011 v MEOPHAM

15/05/2011 v Warriors

15/05/2011 v Elliott CC

22/05/2011 v Kidbrooke CC

22/05/2011 v tbc

30/05/2011 v Chris Beard XI

02/06/2011 v Ashburnham Arms

03/06/2011 v Under 30 v Over 30

03/06/2011 v Under 30 v Over 30

03/06/2011 v Under 30 v Over 30

05/06/2011 v CHAIRMANS XI

12/06/2011 v BEXLEY PARKWOOD

26/06/2011 v Whitstable Labour Club

03/07/2011 v the wagonners

10/07/2011 v Wadhurst

14/07/2011 v St Michaels

17/07/2011 v Charlatans

21/07/2011 v OLD DARTECHS 1STXI

24/07/2011 v Harvel

30/07/2011 v tbc

30/07/2011 v ventnor

31/07/2011 v tbc

31/07/2011 v Ryde Cavaliers

07/08/2011 v Cudham Wyse

14/08/2011 v MONTROSE

19/08/2011 v Ashburnham Arms

21/08/2011 v WILMINGTON

28/08/2011 v tbc

04/09/2011 v Roan Lambethians

04/09/2011 v Roan Lambethians

11/09/2011 v EYNSFORD