index

Old Dartechs & Wilmingtonians Cricket Club

Founded 1961

 


Fixtures 2018


29/04/2018 v Cobham

06/05/2018 v Hadlow

13/05/2018 v Sherwood CC

20/05/2018 v Cobham

27/05/2018 v Whitstable Labour Club

03/06/2018 v Luddesdown

10/06/2018 v BEXLEY PARKWOOD

14/06/2018 v Ashburnham Arms

17/06/2018 v GREENHEATH

20/06/2018 v Ashburnham Arms

22/06/2018 v Seaford

23/06/2018 v TBA

01/07/2018 v East Sutton

08/07/2018 v Fordcombe

15/07/2018 v NURSTEAD

22/07/2018 v DARTECH 1ST X1

29/07/2018 v CHISLEHURST

05/08/2018 v Kemsing

12/08/2018 v OLD DARTFORDIANS

19/08/2018 v Tatsfield

26/08/2018 v Shoreham

02/09/2018 v EYNSFORD

09/09/2018 v MEOPHAM

16/09/2018 v TBA