index

Old Dartechs & Wilmingtonians Cricket Club

Founded 1961

 


Fixtures 2010


25/04/2010 v Horsmondon

02/05/2010 v Brighton Exiles

13/05/2010 v Ashburnham Arms

16/05/2010 v Bromley Pirates

23/05/2010 v MEOPHAM

06/06/2010 v Simba

13/06/2010 v BEXLEY HOSP

20/06/2010 v tbc

27/06/2010 v Wagonners

04/07/2010 v MEOPHAM

08/07/2010 v OLD DARTECHS 1STXI

11/07/2010 v Wadhurst

15/07/2010 v St Michaels

18/07/2010 v Charlatans

25/07/2010 v BEXLEYHEATH

01/08/2010 v BEXLEY PARKWOOD

08/08/2010 v MONTROSE

15/08/2010 v CHAIRMANS XI

22/08/2010 v WILMINGTON

26/08/2010 v Ashburnham Arms

29/08/2010 v Locksbottom Cc

05/09/2010 v Roan Lambethians

05/09/2010 v Roan Lambethians

12/09/2010 v EYNSFORD