index

Old Dartechs & Wilmingtonians Cricket Club

Founded 1961

 


Fixtures 1978


13/05/1978 v BROCKLEANS

20/05/1978 v NEW ELTHAM

27/05/1978 v WICKFORD EXTRA II

03/06/1978 v SPEEDWELL

10/06/1978 v CHISLEHURST II

17/06/1978 v CHRIST CHURCH INS

24/06/1978 v OLD WILSONIANS

01/07/1978 v STONE

08/07/1978 v WICKHAM PARK

22/07/1978 v HORTON KIRBY

29/07/1978 v SPEEDWELL

05/08/1978 v LESSA

12/08/1978 v OLD ASKEANS

16/08/1978 v STONE

19/08/1978 v ST MARY CRAY

02/09/1978 v PHOENIX

11/09/1978 v CHRIST CHURCH INS